Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5813,Sredniowazony-koszt-wegla-i-srednia-cena-energii-elektrycznej-w-2013-r-Realizacj.html
2020-11-01, 02:50

Strona znajduje się w archiwum.

Średnioważony koszt węgla i średnia cena energii elektrycznej w 2013 r. Realizacja ustawy KDT

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 27/2014

Prezes URE, działając na podstawie art. 46 ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (zwanej ustawą KDT)  informuje, że w 2013 r.:

  1. średnioważony koszt węgla zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane węglem, z uwzględnieniem kosztów transportu węgla wyniósł 92,31 zł/MWh;
  2. średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki centralnie dysponowane opalane węglem wyniosła  188,95 zł/MWh.

Więcej szczegółów w Informacji Prezesa Urzędu Energetyki nr 27/2014 w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane za 2013 rok.

Data publikacji : 15.07.2014

Opcje strony