Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5803,Zakonczenie-projektu-Bezpieczne-Praktyki-i-Srodowisko-2014.html
2022-08-08, 04:07

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie projektu „Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2014”

Kilka tysięcy uczniów i studentów wzięło udział w tegorocznej edycji szkoleń i warsztatów „Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2014” organizowanej przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT pod patronatem honorowym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Tegoroczny projekt obejmował swoim zasięgiem 24 miasta, w tym m.in.: Poznań, Łódź, Warszawę, Szczecin, Wrocław, Kraków, Gdańsk i Lublin.

Celem przedsięwzięcia jest zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji przez absolwentów wszelakiego rodzaju szkół. Program w swym założeniu ma pomóc i przygotować młode kadry techniczne do wykonywania zawodu technika i inżyniera.

Początek akcji „Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2014”miał miejsce8 kwietnia br. w Poznaniu, gdzie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Naczelną Organizację Techniczną, przeznaczone dla studentów i uczniów szkół ponad gimnazjalnych. Referat pt.: „Energia i Odnawialne Źródła Energii” przygotowali i wygłosili: p. Monika Kruś i p. Piotr Piernikowski pracownicy Zachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Poznaniu. Tematy zaprezentowane słuchaczom przez ekspertów Urzędu to m.in.: przepisy prawa dotyczące szeroko rozumianej efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, w tym obowiązków przedsiębiorstw energetycznych, systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii, kogeneracji, biogazu rolniczego i poprawy efektywności energetycznej. Ponadto spotkanie było okazją do zaprezentowania, omówienia i rozpropagowania Zbioru praw konsumenta energii elektrycznej oraz paliw gazowych.

Przez następnych kilka tygodni podobne spotkania odbywały się w innych miastach Polski i cieszyły się równie wielkim zainteresowaniem.

Projekt „Bezpieczne praktyki i środowisko” kierowany jest do młodzieży i studentów zamierzających odbyć praktykę zawodową, staż lub podjąć pracę zarobkową. Organizatorów - Zespół ds. Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - wspierają m.in. Samorządy Studentów uczelni technicznych z Poznania, Warszawy, Szczecina, Łodzi, Gdańska i Krakowa.

Data publikacji : 03.07.2014

Opcje strony