Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązki informacyjne w przypadku obrotu produktami energetycznymi na hurtowym rynku energii

Zgodnie z wejściem w życie 28 grudnia 2011 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (rozporządzenia REMIT), uczestnicy rynku zostali zobligowani do publikowania informacji wewnętrznych i przestrzegania zakazu manipulacji na hurtowym rynku energii.

W związku z tym Prezes URE przypomina o konieczności niezwłocznego wdrożenia systemu publikacji informacji wewnętrznych, we współpracy z TGE SA, oraz o niezwłocznym zgłaszaniu ACER i Prezesowi URE informacji wewnętrznych. W przypadku opóźnień w publikacji ww. informacji, należy dostarczyć także uzasadnienie tego opóźnienia.

Szczegóły dotyczące realizacji ww. obowiązków znajdują się w Komunikacie zamieszczonym poniżej.

Data publikacji : 09.06.2014

Opcje strony

do góry