Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE ogłasza jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji na 2014 r.

Realizując przepisy ustawy - Prawo energetyczne Prezes UREustalił jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm.

Ww. opłaty, o których mowaw art. 9a ust. 8a tej ustawy, obowiązujące w 2014 r. wynoszą:

  • Ozg= 110,00[zł/MWh], tj. 60,59 % średniej ceny sprzedażyenergii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;
  • Ozk= 11,00[zł/MWh], tj. 6,06 % średniej ceny sprzedażyenergii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;
  • Ozm= 63,26[zł/MWh], tj. 34,84 % średniej ceny sprzedażyenergii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 20/2014.

Data publikacji : 13.05.2014
Data modyfikacji : 14.05.2014

Opcje strony

do góry