Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wiceprezes URE na VI Europejskim Kongresie Gospodarczym

Aktualne dylematy rozwojowe Unii Europejskiej były głównym przedmiotem dyskusji podejmowanych podczas tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W wydarzeniu przypadającym podczas obchodów jubileuszu 10-lecia wstąpienia Polski do UE uczestniczył Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando.

Kluczowe tematy sesji organizowanych w ramach Kongresu  dotyczyły głównie  polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej, a także projektów inwestycyjnych czy społecznych aspektów zjawisk gospodarczych,  w tym migracji. Jednak tobezpieczeństwu energetycznemu poświęcono najwięcej uwagi. W odniesieniu do tej kwestii rozmawiano m.in. o rynku energii w Polsce i w Europie podczas jednej z debat z udziałem Wiceprezesa URE, która odbyła się w trzecim dniu wydarzenia - 9 maja br.

O wspólnym rynku energii

Zdaniem zaproszonych do dyskusji gości rynek energii, a także budowany w przyszłości rynek mocy, będzie w coraz większym stopniu podlegał regulacjom zarówno na poziomie krajowym jak i w skali europejskiej. W opinii Wiceprezesa Bando, tworzenie nowych regulacji wpisuje się w europejskie trendy, charakteryzujące się odchodzeniem od liberalizmu w sektorze energii elektrycznej i gazu. Warto dodać, że stabilność, przewidywalność i elastyczność, tj. umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków to trzy zasadnicze elementy, leżące u podstaw skutecznych narzędzi regulacyjnych - podkreślił Wiceprezes URE.

Uczestnicy sesji, wspólnie z szefem Urzędu, rozważali m.in. możliwość stworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w Europie, z uwzględnieniem różnych scenariuszy rozwoju polskiego rynku energii w kilkuletniej perspektywie. Dyskutując o nowych kierunkach rozwoju sektora energetycznego, Wiceprezes Bando zwrócił uwagę na aspekt jakości w działaniach podejmowanych przez Urząd Regulacji Energetyki w stosunku do sektora dystrybucji. Chodzi zarówno o jakość w zakresie dostarczanej energii, jak również jej dostaw, oraz obsługi klienta - wymienił Wiceprezes URE. Przypomniał, że obecnie prowadzone są rozmowy ze spółkami energetycznymi w celu wypracowania zasad na rzecz wprowadzenia  nowego sposobu rozliczania dystrybutorów. Ten nowy mechanizm regulacyjny, stworzony w oparciu o zasady jakościowe, zapewni większą transparentność informacji dotyczących płatności ponoszonych z tytułu dystrybucji energii oraz wyższą jakość świadczonych usług - zapewnił.

Ponadto, według wiceszefa Urzędu, najbliższe lata to czas rewolucyjnych zmian w obszarze budowania rynków energii elektrycznej i gazu, podczas których przestaną obowiązywać m.in. stare zasady taryfowania, a na znaczeniu zyskają oferty pakietowe wynikające z synergii sektorów energetycznego i telekomunikacyjnego.

O polskiej energetyce

Dzień wcześniej, w ramach VI Europejskiego Kongresu Energetycznego Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki uczestniczył w debacie „Polska energetyka - fakty i mity”. Wśród kluczowych tematów sesji znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące procesu liberalizacji i tworzenia rozwiązań typu smart w kontekście rozwoju rynku energii z korzyścią dla wszystkich jego uczestników.

***

VI Europejski Kongres Gospodarczy odbył się od 7 do 9 maja 2014 r. w Katowicach.

Europejski Kongres Gospodarczy zaliczany jest do jednych z najważniejszych wydarzeń biznesowych w Europie Centralnej. Ważne miejsce w przedsięwzięciu zajmują sesje poświęcone takim dziedzinom gospodarki i życia publicznego, jak: finanse, energetyka i paliwa, górnictwo i hutnictwo, samorządność i polityka regionalna, infrastruktura, transport i logistyka, budownictwo i nieruchomości.

Co roku na Kongres przybywa szerokie grono przedstawicieli europejskiej sceny politycznej zainteresowanych problematyką rozwoju gospodarczego.

Data publikacji : 12.05.2014
Data modyfikacji : 12.05.2014

Opcje strony

do góry