Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE przypomina o zbliżającym się terminie utraty ważności niektórych koncesji na obrót paliwami ciekłymi

W 2014 roku upływa termin ważności wielu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi, tj. koncesji OPC. W celu kontynuowania koncesjonowanej działalności konieczne jest złożenie przez przedsiębiorstwo stosownego wniosku o przedłużenie ważności posiadanej koncesji lub wniosku o udzielenie nowej koncesji.

Prezes URE przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne złożenie wniosku o przedłużenie ważności koncesji powinno nastąpić nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem. Natomiast w przypadku, gdy do wygaśnięcia koncesji pozostało mniej niż 18 miesięcy, należy złożyć wniosek o udzielenie nowej koncesji.

 

Pisemny wniosek przedsiębiorcy o przedłużenie terminu ważności lub udzielenie nowej koncesji na obrót paliwami ciekłymi należy przesłać do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na adres właściwego terytorialnie, tj. ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, Oddziału Terenowego URE.

Natomiast przedsiębiorcy wykonujący również inne rodzaje działalności związane z paliwami ciekłymi, a także przedsiębiorcy, którzy eksploatują nie mniej niż 50 stacji paliw, powinni składać wnioski o udzielenie koncesji lub ich zmianę, niezależnie od miejsca siedziby, do Departamentu Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych Urzędu Regulacji Energetyki: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Wykaz wymaganych dokumentów, numer konta oraz dodatkowe informacje, dostępne są w zakładce Dla Koncesjonariuszy - Jak uzyskać koncesję - Paliwa ciekłe.

Szczegółowe informacje w sprawie upływającego terminu ważności niektórych koncesji udzielonych w latach 2004 - 2006 znajdują się w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 16/2014.

Data publikacji : 03.04.2014

Opcje strony

do góry