Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy numer kwartalnika URE już dostępny

Zapraszamy do lektury pierwszego w tym roku numeru Biuletynu URE. W wiosennym wydaniu można przeczytać m.in. o:

  • granicach dopuszczalnej ingerencji Prezesa URE w obszar stosunków cywilnoprawnych nawiązywanych na gruncie Prawa energetycznego,
  • wynikach badań dotyczących rozważania zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przez konsumentów, które to badania zostały przeprowadzone pod koniec ubiegłego roku,
  • pomocy państwa dla sektora energetycznego w świetle projektu rozporządzenia o wyłączeniach blokowych (Nowego Rozporządzenia GBER) oraz projektu wytycznych horyzontalnych dotyczących pomocy na rzecz sektora energetycznego i ochrony środowiska (Nowych Wytycznych).

Ponadto w Biuletynie zamieszczone zostały informacje i komunikaty Prezesa URE istotne dla branży energetycznej, jak np. wykaz odbiorców przemysłowych na 2014 rok, średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, zwaloryzowana jednostkowa opłata zastępcza Ozj, średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji czy średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Data publikacji : 01.04.2014

Opcje strony

do góry