Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5670,Przedsiebiorstwa-cieplownicze-zwolnione-z-obowiazku-przedkladania-sprawozdan-z-r.html
2020-07-14, 07:23

Strona znajduje się w archiwum.

Przedsiębiorstwa ciepłownicze zwolnione z obowiązku przedkładania sprawozdań z realizacji planów rozwoju

Odpowiadając na liczne zapytania Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina, że na mocy obowiązującej od września 2013 roku nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r. poz. 984) przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła zostały zwolnione z obowiązku przedkładania Prezesowi URE sprawozdania z realizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło.

Data publikacji : 28.02.2014

Opcje strony