Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Giełdowa Platforma Informacyjna - pakiet wiadomości o rynku energii dostępny dla wszystkich

Od 27 lutego 2014 r. rzetelne, aktualizowane na bieżąco dane na temat rynku energii elektrycznej w Polsce są dostępne w jednym miejscu - na Giełdowej Platformie Informacyjnej (GPI), uruchomionej przez Towarową Giełdę Energii pod adresem www.gpi.tge.pl Również tu publikowane będą informacje wynikające z wypełniania obowiązków zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej REMIT.

GPI to realizacja postulatu Prezesa URE dotyczącego stworzenia ogólnodostępnej platformy informacyjnej gwarantującej transparentność tego rynku.

Giełdowa Platforma Informacyjna składa się z trzech głównych części: dotyczącej obowiązków wynikających z REMIT, systemu elektroenergetycznego (m.in. generacja, zapotrzebowanie na energię elektryczną, plany remontów, moce wytwórcze) oraz danych giełdowych. Podstawowym celem funkcjonowania GPI jest dostarczenie transparentnych, aktualnych informacji, które pomogą uczestnikom rynku w podejmowaniu decyzji handlowych.

Z wielką satysfakcją przyjąłem wiadomość o sfinalizowaniu prac nad realizacją inicjatywy regulatora, dotyczącej stworzenia Giełdowej Platformy Informacyjnej. Wprowadzenie narzędzia, umożliwiającego równy dla wszystkich - bez względu na czas i miejsce - dostęp do informacji o stanie systemu elektroenergetycznego w kraju, uważam za ważny krok w kierunku równoważenia interesów wszystkich uczestników rynku. Jestem przekonany, że możliwość korzystania z kompletnego, aktualizowanego na bieżąco katalogu informacji o rynku, będzie impulsem do rozwoju konkurencyjności w sektorze elektroenergetycznym - podkreślił Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Giełdowa Platforma Informacyjna powstała przy współpracy Towarowej Giełdy Energii z  uczestnikami z rynku energii. W skład zespołu roboczego GPI poza Towarową Giełdą Energii, weszły następujące podmioty: Urząd Regulacji Energetyki, Polskie Sieci Energetyczne, Tauron Polska Energia, PKP Energetyka, Vattenfall, PGE Polska Grupa Energetyczna, Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA, Towarzystwo Obrotu Energią, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Dodatkowo TGE nawiązała współpracę z ACER w zakresie przygotowania aktów wykonawczych do rozporządzenia REMIT, aby na bieżąco śledzić projektowane rozwiązania.

Cieszę się, że prace dobiegły końca i możemy zaprezentować funkcjonalność i wartość Platformy. Jestem przekonany, że zaangażowanie uczestników rynku do aktywnego korzystania z oferowanego przez nas narzędzia przyczyni się do poprawy funkcjonowania hurtowego rynku energii, a zwłaszcza jego transparentności. Szybki dostęp do aktualnych, czytelnie zaprezentowanych bieżących i planowanych danych o stanie systemu elektroenergetycznego to zupełnie nowa jakość na rynku. Rozpoczęliśmy już prace nad kolejnym projektem - GPI Gaz - powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych Komisji Europejskiej, autoryzowani uczestnicy rynku będą dobrowolnie udostępniać na GPI tzw. Ważne Informacje Transakcyjne (WIT) wynikające z Rozporządzenia REMIT. Będą to robić równolegle z obowiązkową publikacją tych informacji na własnych stronach internetowych. Komunikaty te dotyczą między innymi - zdarzeń planowanych, zdarzeń nieplanowanych (awarii) oraz innych istotnych informacji z rynku energii elektrycznej.

Przedsięwzięcie objął Patronatem Honorowym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Data publikacji : 27.02.2014
Data modyfikacji : 06.03.2014

Opcje strony

do góry