Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE ogłasza jednostkową opłatę zastępczą Ozj na 2014 rok

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 6/2014

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował o obowiązującej w 2014 roku zwaloryzowanej jednostkowej opłacie zastępczej, jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne za rok 2014 (potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii).

Jednostkowa opłata zastępcza obowiązująca w 2014 r., oznaczona symbolem Ozj, o której mowa w art. 9a ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, po jej waloryzacji, wynosi 300,03 zł.

Szczegóły dotyczące jednostkowej opłaty zastępczej Ozj znajduję się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 6/2014 w sprawie zwaloryzowanej jednostkowej opłaty zastępczej jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne za rok 2014.

Data publikacji : 24.02.2014

Opcje strony

do góry