Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaktualizowane informacje dotyczące przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Do zadań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki należy ogłaszanie, organizowanie i przepro-wadzanie przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej.

Mając na uwadze zagwarantowanie przejrzystości warunków i kryteriów postępowań przetargowych oraz równoprawnego dostępu do informacji zainteresowanych podmiotów, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki opublikowane zostało zaktualizowane Zestawienie podstawowych informacji dotyczących przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej z dnia 15 stycznia 2014 r.

Zestawienie zawiera szczegółowe informacje na temat przedmiotu i trybu przeprowadzenia przetargu, warunków uczestnictwa w nim, wymagań, jakie powinna spełniać oferta przetargowa, a także procedur i kryteriów sprawdzenia oraz wyboru ofert.

Drugi przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, został ogłoszony przez Prezesa URE w dniu 27 grudnia 2013 r.

Data publikacji : 15.01.2014

Opcje strony

do góry