Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej już dostępny dla odbiorców energii!

W trosce o interesy wszystkich uczestników rynku, a zwłaszcza odbiorców indywidualnych, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi szereg działań o charakterze informacyjno - edukacyjnym. Szczególne miejsce w katalogu zadań regulatora stanowią inicjatywy podejmowane w celu zwiększenia świadomości konsumentów energii. Zgodnie z założeniem, że tylko właściwie poinformowany odbiorca jest w stanie zadbać o własne interesy na rynku energii, w Urzędzie Regulacji Energetyki powstał Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej - pierwsza z dwóch części kompendium przeznaczonego dla odbiorców energii. Kolejny dokument prezentujący prawa konsumentów paliw gazowych jest już na etapie finalizacji.

Prezentowany Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej to niewątpliwie ważny krok w kierunku wzmocnienia pozycji odbiorcy na rynku energii. Publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące zarówno praw odbiorców, jak również funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy energii elektrycznej. Wśród szczegółowo opisanych praw przysługujących konsumentom, dokument wymienia m.in.: dostęp do sieci, zakup energii elektrycznej czy korzystanie ze standardów jakościowych. Wskazuje ponadto najważniejsze komponenty zawieranych przez odbiorców umów: o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży, wyjaśniając jednocześnie zagadnienie sprzedaży rezerwowej, stanowiącej zabezpieczenie w przypadku utraty dotychczasowego sprzedawcy.

Istotną część Zbioru zajmuje kwestia prawa do wyboru sprzedawcy. W rozdziale piątym, krok po kroku, opisana została procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, z uwzględnieniem elementów oferty sprzedaży, które wymagają szczególnej uwagi ze strony konsumenta. Ponadto, w części tej wskazano również na Cenowy Energetyczny Kalkulator Internetowy, dostępny na stronie MaszWybor.ure.gov.pl jako narzędzie pomocnicze w podjęciu decyzji o wyborze nowego sprzedawcy.

Poza tym, niniejsze kompendium przedstawia zasady rozliczeń i korygowania wystawionych faktur, rozpatrywania reklamacji czy sposoby rozstrzygania sporów. Wiele miejsca poświęca również charakterystyce działań społecznych, podejmowanych na rzecz odbiorców energii.

Zgodnie z treścią art. 5 ust 6e ustawy Prawo energetyczne, w celu przekazania istotnych informacji o rynku energii szerokiemu gronu jego uczestników kopia zbioru praw konsumenta energii będzie dostarczana odbiorcom przez sprzedawców energii elektrycznej, którzy mają także obowiązek zapewnić publiczny dostęp do zbioru. Kopia zbioru dostępna jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Data publikacji : 15.01.2014
Data modyfikacji : 17.01.2014

Opcje strony

do góry