Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedana na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Prezes URE, działając na podstawie przepisów ustawy- Prawo energetyczne, informuje o wysokości średniej ceny energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 tej ustawy, za IV kwartał 2013 r.

We wskazanym okresie ww. cena wyniosła 195,84  zł/MWh.

Cenę tę obliczono na podstawie danych  przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej w tym okresie, o łącznym wolumenie 13,93 TWh.

Więcej szczegółów na temat średniej ceny energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 tej ustawy, za IV kwartał 2013 r., zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2014 r.

Data publikacji : 13.01.2014

Opcje strony

do góry