Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg na przedsięwzięcia, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza kolejny przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej zwane popularnie „białymi certyfikatami”.

Ww. przetarg zostanie przeprowadzony oddzielnie dla trzech kategorii określonych w art. 16 ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej:

  1. zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych;
  2. zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych;
  3. zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dn. 27 grudnia 2013 r.

Oferty przetargowe w dwóch egzemplarzach należy składać w terminie do dnia 27 stycznia 2014 r. w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa).

Formuła przetargowa, przyjęta dla systemu białych certyfikatów, ma na celu stymulowanie zachowań energooszczędnych w drodze wyboru projektów przewidujących rozwiązania najbardziej efektywne, tj. takie, które pozwalają uzyskać największą oszczędność energii przy najniższym poziomie wsparcia bezpośredniego.

Data publikacji : 27.12.2013

Opcje strony

do góry