Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne Instrukcje OSD zatwierdzone

W grudniu br. Prezes URE zatwierdził Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla czterech dużych operatorów sieci dystrybucyjnej.

IRiESD zostały zatwierdzone dla: RWE Stoen Operator Sp. z o.o.  w dn.  13 grudnia 2013 r., Enea Operator Sp. z o.o.  i Energa Operator S.A. w dn. 16 grudnia 2013 r. oraz  Tauron Dystrybucja S.A. w dn. 17 grudnia 2013 r.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej to dokument zatwierdzany przez Prezesa URE, stanowiący zbiór szczegółowych zasad i uwarunkowań w zakresie korzystania z sieci Operatora. IRiESD określa uprawnienia i obowiązki dla podmiotów przyłączonych do sieci - odbiorców i wytwórców energii elektrycznej oraz Operatora Sieci Dystrybucyjnej, jak również przedsiębiorstw obrotu i sprzedawców. Instrukcja ustala ponadto zasady postępowania w przypadku nie rozpoczęcia lub zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej przez wybranego sprzedawcę.

Obowiązek opracowania przez operatora systemu dystrybucyjnego instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej wynika z art. 9g ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.

Data publikacji : 23.12.2013

Opcje strony

do góry