Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

X Kongres Nowego Przemysłu z udziałem URE

Przedmiotem debat X Kongresu Nowego Przemysłu były zagadnienia dotyczące strategicznych zmian zachodzących na rynku energii. W jednej z kluczowych dyskusji poświęconej rozwojowi systemów smart w polskiej energetyce pt. „Inteligentna energetyka”, odbywającej się pierwszego dnia Kongresu, uczestniczył Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki.

W debacie moderowanej przez Ireneusza Chojnackiego, redaktora Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl, udział wzięli także (według kolejności alfabetycznej): Mirosław Czarnecki, Dyrektor Regionalny, Europa Środkowo-Wschodnia, Intergraph Process, Power & Marine Division, Intergraph Polska Sp. z o.o.; Jacek Murawski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i IT, PGNiG SA; Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, WSEInfoEngine SA; Michael Wolf, Managing Director, PSI Energie EE. Wśród wiodących tematów rozmowy prowadzonej w kontekście smart metering i smart grid znalazły się kwestie dotyczące m.in. inwestowania w wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii elektrycznej oraz opłacalności wdrożenia innowacyjnych rozwiązań elektroenergetycznych. Ponadto, omawiano zagadnienia związane z inteligentnym zarządzaniem zasobami i infrastrukturą w sektorze energetycznym oraz obsługą klienta w oparciu o nowoczesne standardy, technologie i narzędzia informatyczne, zwłaszcza z perspektywy doświadczeń niemieckich przedsiębiorstw. Wiele miejsca w dyskusji zajęła także próba porównania sektora usług telekomunikacyjnych do sektora energetycznego. W tym kontekście zastanawiano się między innymi, w jakim stopniu rynek energii będzie podążał ścieżką rozwoju utartą przez branżę telekomunikacyjną. I choć uznano, że rynki te są zasadniczo różne ze względu na regulacje i możliwości rozwoju konkurencji, to niewątpliwie sektor energetyczny powinien wykorzystać stosowane już na rynku telekomunikacyjnym transparentne podejście do klienta. Zdaniem Wiceprezesa URE, korzystanie z wiedzy i doświadczeń rynku telekomunikacyjnego to przydatne, choć nie jedyne rozwiązanie dla rozwoju w pełni konkurencyjnego, nowoczesnego rynku energii w Polsce, w oparciu o inteligentne narzędzia systemowe.

„Energia elektryczna to - w szerokim rozumieniu lub w niektórych krajach Unii Europejskiej - dobro powszechne, w przeciwieństwie do produktów i usług sektora telekomunikacyjnego. O zasadniczej różnicy pomiędzy rynkiem energii a rynkami wysoko konkurencyjnymi stanowi przede wszystkim stabilność i przewidywalność rozwiązań, która odzwierciedla się przede wszystkim w stałości i bezpieczeństwie dostaw. To pewna cecha jakościowa tego rynku, która przy założeniu poniesienia określonych kosztów,  jest konieczna do rozwoju sektora energetycznego w pożądanym przez nas kierunku” - zauważył Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando.

Drugiego dnia X Kongresu Nowego Przemysłu odbyła się sesja tematyczna z udziałem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zatytułowana „Scenariusz dla rynku gazu”. W debacie uczestniczyli także (według kolejności alfabetycznej): Dariusz Brzozowski, Prezes Zarządu, EWE energia Sp. z o.o.; Marcin Czub, Zastępca Dyrektora Pionu Krajowa Dyspozycja Gazu, GAZ-SYSTEM SA; Jarosław Dybowski, Prezes Zarządu, Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o.; Mariusz Kawnik, Naczelnik Wydziału Spraw Międzynarodowych, Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki; Wojciech Kozak, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA; Janusz Moroz, Członek Zarządu ds. Handlu, RWE Polska; Krzysztof Noga, Członek Zarządu, Grupa DUON SA; Beata Rojewska, Dyrektor ds. Paliw Płynnych i Gazu, Towarowa Giełda Energii SA; Tadeusz Tański, Kierownik Biura Strategii i Analiz, Polskie LNG SA. Moderatorem rozmowy był Wojciech Kuśpik, Prezes Zarządu, PTWP SA, Wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl Wśród kluczowych tematów znalazły się kwestie dotyczące m.in.: struktury i mechanizmów europejskiego rynku gazu, stosowania nowych rozwiązań prawnych w polskich realiach, obliga giełdowego i zasad jego wprowadzania czy możliwości oraz barier technicznych w zakresie inwestycji w infrastrukturę.

Zaproszeni do dyskusji goście podjęli próbę identyfikacji uwarunkowań zewnętrznych, które będą wpływać na przyszły kształt rynku gazu w Polsce. Jednocześnie starano się określić działania, które należy przeprowadzić w celu rzeczywistego uruchomienia polskiego rynku gazu. W tym kontekście powołano się m.in. na przykład Czech, gdzie wdrożone zostały regulacje, pozwalające na dopuszczenie do rynku innych graczy, a zatem umożliwiające rozwój konkurencji. Jak podkreślili uczestnicy debaty, to właśnie konkurencyjna struktura rynku gazu, odpowiednie rozwiązania regulacyjne i możliwość wyboru spośród wielu ofert, są obecnie niezwykle pożądane ze względu na proces liberalizacji tego rynku. Ponadto, wśród innych potrzeb wskazano także na, m.in.: dywersyfikację dostaw gazu, dostosowywanie planu inwestycyjnego rozwoju sieci do wymagań rynkowych czy zatwierdzenie zmiany regulaminu funkcjonowania rynku gazu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prezes URE zauważył ponadto, że scenariusz rozwoju rynku gazu w Polsce został już określony w „Mapie drogowej uwolnienia cen gazu ziemnego”, jednakże realizacja harmonogramu uwolnienia zawarta w Mapie jest możliwa jedynie przy współpracy z liderem tego rynku. Co więcej, regulator zaznaczył, że wszelkie działania zmierzające do pełnego uwolnienia cen na rynku gazu w Polsce należy rozpocząć od faktycznego wdrażania obliga giełdowego.

„Należy bowiem pamiętać, że zasadniczym celem realizacji tego obowiązku jest wykreowanie prawdziwego indeksu giełdowego na tym rynku, a tym samym stworzenie rzeczywistej grupy sprzedawców alternatywnych. Stosowanie obliga skutkować będzie niewątpliwe zmianami strukturalnymi rynku gazu, a w związku z tym - rozwojem konkurencji” - podkreślił Prezes URE, Marek Woszczyk.

W tym kontekście regulator przypomniał o inicjatywie Urzędu, tj. o konsultacjach publicznych dla uczestników hurtowego rynku gazu, dotyczących sytuacji po wprowadzeniu obliga giełdowego i uwolnieniu cen, które odbędą się 23 października br. w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki.

***

X Kongres Nowego Przemysłu odbył się w dniach 16-17 października w Warszawie. Wydarzenie, organizowane przez Grupę PTWP, Wydawcę Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl, wpisuje się w kalendarz najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce i gromadzi przedstawicieli: zarządów czołowych polskich i europejskich przedsiębiorstw, rządu, parlamentu, administracji publicznej i mediów.

Data publikacji : 18.10.2013

Opcje strony

do góry