Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ustalenie wielkości obowiązkowych zapasów gazu ziemnego

Informacja Prezesa URE Nr 28/2013 w sprawie obowiązku ustalania wielkości obowiązkowych zapasów gazu ziemnego przez przedsiębiorstwa zwolnione z obowiązku ich utrzymywania

Prezes URE informuje o sposobie realizacji obowiązku utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo energetyczne pierwotnie zwolnione z tego obowiązku utraciło zwolnienie na skutek przekroczenia jednego z limitów uprawniających do korzystania z ww. zwolnienia.

Przedsiębiorstwa energetyczne są zwalnianie z utrzymywania zapasów gazu ziemnego decyzją Ministra Gospodarki na określony czas, jeśli spełniają po temu warunki tj. w szczególności, gdy w ciągu roku kalendarzowego przywożą nie więcej niż 100 mln m3 gazu, a liczba ich odbiorców nie jest większa niż 100 tys. W dniu utraty zwolnienia, np. z tytułu przekroczenia jednego z limitów uprawniających je do korzystania z tego zwolnienia bądź też w sytuacji, gdy wygaśnie decyzja w sprawie zwolnienia, przedsiębiorstwo ma obowiązek posiadać zapasy na poziomie zgodnym z obowiązkiem. W tym celu przedsiębiorstwo jest także zobowiązane do podjęcia z odpowiednim wyprzedzeniem działań mających na celu utworzenie zapasów i o tych działaniach poinformować Ministra Gospodarki.

Data publikacji : 11.10.2013

Opcje strony

do góry