Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej za 2012 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 26/2013

Prezes URE, realizując ustawę o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawę KDT), dokonał korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2012 rok dla wytwórców objętych tą ustawą.

Indywidualne rozliczenie każdego z ww. wytwórców zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 1 października 2013 r.

Data publikacji : 02.10.2013

Opcje strony

do góry