Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Operacyjna rezerwa mocy. Prezes URE zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych IRiESP PSE S.A.

Prezes URE, prowadząc transparentną politykę regulacyjną z myślą o równoważeniu interesów wszystkich uczestników rynku, przypomina o prowadzonych przez PSE S.A. konsultacjach społecznych projektu Karty aktualizacji nr CB/9/2013 IRiESP - Bilansowanie. Przedmiotem ww. karty jest modyfikacja zasad wyznaczania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy na rynku usług systemowych.

Konsultacje te mają na celu umożliwienie wprowadzenia zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi przez PSE S.A., pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP).

Uwagi  do projektu Karty aktualizacji nr CB/9/2013 IRiESP - Bilansowanie należy zgłaszać w terminie do 11 października br. na formularzu dostępnym na stronie internetowej OSP, gdzie znajdują się także szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu.

 

Data publikacji : 01.10.2013

Opcje strony

do góry