Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inteligentne liczniki zastąpią tradycyjne

Jednym z głównych elementów funkcjonowania Inteligentnych Sieci Energetycznych jest inteligentny system pomiarowy (ang. Smart Metering) pozwalający na zdalny odczyt i analizę poziomu zużycia energii.

Już niedługo tradycyjne urządzenia pomiarowe zostaną zastąpione przez tzw. inteligentne liczniki, czyli urządzenia, które umożliwiają automatyczne zbieranie, przechowywanie i transfer szczegółowych danych o zużyciu energii elektrycznej. Eliminują one potrzebę manualnej kontroli stanu liczników, a poprzez transfer informacji pozwalają monitorować dane na temat stanu zużycia energii. Dodatkowo, wykrywają przerwy w dostawie energii elektrycznej i automatycznie informują o tym fakcie centrum dyspozytorskie.

Wprowadzenie inteligentnych liczników będzie oznaczało dużą zmianę dla konsumentów. Między innymi skończą się faktury zaliczkowe i prognozy zużycia energii elektrycznej. Odbiorcy będą też mogli zobaczyć ilość zużytej energii na koncie w Internecie i to w rozbiciu na godziny oraz pory dnia.

Warto podkreślić, że płatność za bieżące zużycie energii elektrycznej daje możliwość lepszego planowania budżetów domowych. Odbiorca będzie mógł śledzić jak poszczególne urządzenia domowe wpływają na zużycie energii. Przy odpowiednio dostosowanej instalacji elektrycznej i zamontowaniu sterowników konsumenci będą mogli zarządzać włączeniem konkretnych obwodów i tak np. korzystać z urządzeń elektrycznych, kiedy energia jest najtańsza. Inteligentne liczniki pomogą w świadomym gospodarowaniu energią elektryczną, a tym samym wydatkami w gospodarstwie domowym.

Ponadto powszechna instalacja inteligentnych liczników umożliwi sprzedawcom wprowadzenie ofert cenowych dostosowanych do potrzeb klientów mierzonych poziomem zużycia energii, co przełoży się na wzrost aktywności konsumentów energii. W konsekwencji doprowadzi to do racjonalizacji zużycia energii oraz poprawy efektywności jej użytkowania.

Istotnego w skali działalności przedsiębiorstwa wdrożenia inteligentnych liczników dokonuje obecnie przedsiębiorstwo ENERGA-Operator SA, które dla swoich klientów przygotowało film edukacyjny szczegółowo wyjaśniający sposób działania liczników nowego typu.

Film prezentujemy dzięki uprzejmości przedsiębiorstwa ENERGA-Operator SA.

Zapraszamy:

Data publikacji : 24.09.2013

Opcje strony

do góry