Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instrukcja PGE Dystrybucja S.A. zatwierdzona

Prezes URE zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla PGE Dystrybucja. IRiESD określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej przez jej użytkowników oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej.

Obowiązek opracowania przez operatora systemu dystrybucyjnego instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej wynika z art. 9g ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.

Jednocześnie zgodnie z regulacjami prawa energetycznego operator systemu dystrybucyjnego informuje o publicznym dostępie do treści IRiESD oraz poddaje instrukcję procesowi konsultacji przez użytkowników systemu poprzez możliwość zgłaszania uwag.

IRiESD jest dokumentem zatwierdzanym przez Prezesa URE.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej stanowi zbiór szczegółowych uwarunkowań w zakresie korzystania z sieci Operatora. Określa uprawnienia i obowiązki dla podmiotów przyłączonych do sieci - odbiorców i wytwórców energii elektrycznej oraz Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Dodatkowo w Instrukcji zostały określone zasady postępowania w przypadku nie rozpoczęcia lub zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej przez wybranego sprzedawcę.

Po zatwierdzeniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jest ona obowiązującym dokumentem dla użytkowników sieci PGE Dystrybucja, opublikowanym w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki Energia Elektryczna nr 152 (1497) z dnia 13 września 2013 r.

Data publikacji : 16.09.2013
Data modyfikacji : 17.09.2013

Opcje strony

do góry