Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE edukuje w Szczecinie

Efektywność energetyczna, smart grid i metering to tylko niektóre z wielu tematów omawianych podczas szkoleń i warsztatów, które odbyły się w Szczecinie.

Urząd Regulacji Energetyki rozwija współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Z inicjatywy Prezesa URE zorganizowano cykl szkoleń dla studentów wybranych kierunków na Wydziałach: Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia realizowanego wspólnie od 2011 r. przez Urząd Regulacji Energetyki oraz ZUT w Szczecinie jest przekazywanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych uczestnikom spotkań organizowanych w ramach współpracy.

Zajęcia odbywały się w roku akademickim 2012/2013. Uczestnikom zostały zaprezentowane m.in. podstawowe przepisy i ustawy, które regulują funkcjonowanie rynku energii w Polsce, a także procedury postępowania na przykładzie taryfy dla ciepła. Ponadto, tematem spotkań ze studentami były kwestie dotyczące wsparcia odnawialnych źródeł energii i kogeneracji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Zajęcia poprowadzili przedstawiciele Północno - Zachodniego OT URE w Szczecinie.

W zakresie współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w siedzibie Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego URE odbyły się również prelekcje dotyczące podstaw teoretycznych i praktycznych zastosowań ogniw fotowoltaicznych.

Zakres tematyczny spotkań obejmował m.in. zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku energii, koncesjonowaniem, kalkulacją cen i opłat za energię, wspieraniem odnawialnych źródeł energii, efektywnością energetyczną, społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz służbą cywilną. Pracownicy Katedry Ekonomiki Menedżerskiej i Rachunkowości Wydziału Ekonomicznego ZUT omówili kwestie dotyczące rachunkowości, analizy i sprawozdawczości finansowej, a także audytu i kontroli zarządczej.

Prezes URE, Marek Woszczyk, objął również Patronatem Honorowym Program „Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2013” organizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT.

W ramach szkoleń, które odbyły się w maju br. w Szczecinie uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m. in. jak prawidłowo, a przede wszystkim racjonalnie, korzystać z urządzeń, aby ich eksploatacja nie powodowała zwiększonego zużycia energii elektrycznej.

W przedstawionej przez przedstawiciela Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki prezentacji pt.: „OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII = EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA” omówiono szereg zagadnień dotyczących mechanizmów, programów i działań mających na celu wzrost oszczędności energii elektrycznej bezpośrednio przekładających się na efektywność energetyczną, zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i użytkowników domowych.

W prezentacji nawiązano do kampanii społecznej Ministerstwa Środowiska, zatytułowanej „Wyłączamy prąd. Włączamy oszczędzanie”, która ma zachęcić do racjonalnego zużycia energii elektrycznej, a przez to do ochrony środowiska i klimatu. 

Data publikacji : 03.09.2013

Opcje strony

do góry