Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5389,Urzad-Regulacji-Energetyki-zmienia-siedzibe.html
2020-09-27, 02:05

Strona znajduje się w archiwum.

Urząd Regulacji Energetyki zmienia siedzibę

Z dniem 2 września 2013 r. ulega zmianie adres siedziby Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

Nowy adres to:
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

Nowy numer telefonu do centrali Urzędu: +48 22 487 55 70

Uprzejmie prosimy Interesariuszy naszego urzędu o uwzględnienie zmiany adresu w korespondencji.

Data publikacji : 09.08.2013

Opcje strony