Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 75 000 zwiększyła się liczba wydanych świadectw pochodzenia OZE

Pod koniec drugiego kwartału br. Prezes URE wydał świadectwo pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych o numerze 75 000!

W ciągu ostatnich trzech miesięcy liczba tych świadectw wzrosła zatem o równe 5 tysięcy. Siedemdziesięciotysięczny certyfikat został bowiem wydany w ramach mechanizmu wsparcia OZE w marcu 2013 r.
Z kolei w roku ubiegłym całkowita liczba wydanych świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych wyniosła 14 798, na łączny wolumen 16 735 893,698 MWh (za produkcję w 2010 r., 2011 r. i 2012 r.).

Zgodnie z zapisami ustawy - Prawo energetyczne regulator ma 14 dni na wydanie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej, o które wnioskuje przedsiębiorstwa wytwarzającego energię elektryczną w OZE, za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego, na obszarze którego znajduje się odnawialne źródło energii wskazane we wniosku.

Dążenie do zwiększenia udziału OZE w bilansie produkcji energii elektrycznej w kraju, ze względu na wysokie koszty inwestycji, wymaga stosowania odpowiednich systemów wsparcia, będących gwarancją ich systematycznego rozwoju. Jednym z kluczowych i niezbędnych mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną zarówno w odnawialnych źródłach energii jak i w wysokosprawnej kogeneracji są świadectwa, wydawane przez Prezesa URE.

Jak wskazuje art. art.9e ust.6 ustawy - Prawo energetyczne, prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia energii elektrycznej są zbywalne i stanowią towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

Data publikacji : 06.08.2013

Opcje strony

do góry