Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prywatność i dane osobowe w inteligentnych sieciach energetycznych - debata z udziałem Prezesa URE

„Prywatność i dane osobowe w inteligentnych sieciach energetycznych” to temat debaty, która odbyła się 26 czerwca 2013 roku w Warszawie. Wzięli w niej udział m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pan dr Wojciech Wiewiórowski oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, pan Marek Woszczyk a także przedstawiciele firm dystrybuujących energię elektryczną i prawnicy. Organizatorem debaty jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Jest to pierwsza debata środowisk energetycznego i związanego z ochroną prywatności z udziałem szefów obydwu instytucji.

Spotkanie było elementem szerszej dyskusji publicznej na temat inteligentnego opomiarowania, a w szczególności aspektu gromadzenia danych pomiarowych i należytej ochrony prywatności odbiorców energii.

Celem debaty było przedstawienie stanowisk i wymiana informacji na temat wdrażanych systemów i technologii oraz dyskusja nad koniecznymi regulacjami prawnymi i ich możliwym kształtem.

Uczestnicy zgodni są co do tego, że regulacje prawne powinny być tworzone na drodze wzajemnych konsultacji oraz brać pod uwagę interes wszystkich stron objętych skutkami wdrażania inteligentnych sieci energetycznych w Polsce.

- Uważam  za niezwykle istotne, aby wdrażaniu sieci inteligentnych w Polsce towarzyszyły zmiany prawne, które zagwarantują należyty poziom poszanowania prywatności klientów firm energetycznych, a także nie ograniczą korzyści, niesionych przez zastosowanie nowych technologii w energetyce - mówi Marek Woszczyk, prezes URE. - Zastosowanie inteligentnego opomiarowania to przede wszystkim znaczące wzmocnienie pozycji klientów wobec branży energetycznej, między innymi dzięki precyzyjnym informacjom o jakości dostaw czy łatwiejszej zmianie sprzedawcy energii.

- Dane pomiarowe to dane osobowe i bez zgody klienta zbierane powinny być tylko te, które służą zapewnieniu ciągłości dostaw, optymalizacji pracy sieci energetycznej i jej zarządzaniu czy rozliczeniom za zużytą energię - mówi dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. - Na udostępnianie sprzedawcy bardziej szczegółowych danych, np. rejestrowanych co godzinę czy co piętnaście minut, niezbędna jest zgoda klienta. Co istotne, także samo instalowanie urządzeń zarządzania siecią domową powinno odbywać się na jego wniosek.

Dzisiejsze technologie niewątpliwie wyprzedzają rozwiązania prawne. Dlatego niezbędna jest dyskusja i wypracowanie rozwiązań, które realizując rosnące oczekiwania rynku, zapewnią najwyższe standardy bezpieczeństwa.

***

Konferencja „Prywatność i dane osobowe w inteligentnych sieciach energetycznych" została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w ramach projektu „ISE - dla domu, środowiska i gospodarki” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Data publikacji : 26.06.2013
Data modyfikacji : 27.06.2013

Opcje strony

do góry