Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O energetyce rozproszonej podczas konferencji we Wrocławiu

„Bariery rozwoju energetyki rozproszonej ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska” to tytuł i wiodący temat konferencji zorganizowanej wspólnie przez Urząd Regulacji Energetyki i Pana Piotra Borysa Posła do Parlamentu Europejskiego. W spotkaniu, które odbyło się 20 czerwca br. we Wrocławiu, URE reprezentował Pan Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu.

Rozwój generacji rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii to jeden ze strategicznych celówPolityki Energetycznej Polski do 2030 r.” - przypomniał na początku spotkania Wiceprezes Bando. Podkreślił, że ten rodzaj energetyki pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła i ich konsumpcję na lokalnym rynku, przyczyniając się do rozwoju słabiej rozwiniętych, lecz bogatych w zasoby energii odnawialnej, regionów kraju. Tym samym, zwrócił uwagę, że stworzenie odpowiednich warunków rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach, nie tylko stanowi jeden z zasadniczych celów w zakresie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ale także posiada duże znaczenie dla poprawy efektywności energetycznej.

Następnie Dyrektor Oddziału Terenowego URE z siedzibą we Wrocławiu, Józef Dolata w prezentacji zatytułowanej „Bariery w przyłączeniach do sieci elektroenergetycznej ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska” odniósł się do raportu „Bariery rozwoju generacji małoskalowej” z 2013 r., który stanowi podsumowanie dotychczasowych działań Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie identyfikacji tych barier.  

„Bariery rozwoju generacji małoskalowej” to raport URE przygotowany w oparciu o wyniki przeprowadzonego w dwóch etapach badania ankietowego skierowanego do podmiotów, które zrealizowały, są w trakcie realizacji lub planujących realizację inwestycji w jednostki wytwórcze małej mocy. Dokument bazuje także na analizie informacji zgromadzonych w toku postępowań administracyjnych, prowadzonych w oddziałach terenowych urzędu, w sprawach rozstrzygania sporów dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenia do sieci elektroenergetycznych nowych źródeł wytwórczych. Pierwsza część analizy URE - raport cząstkowy pt. „Bariery rozwoju generacji małoskalowej dla województwa lubelskiego” została zaprezentowana podczas konferencji w Lublinie w dniu 7 grudnia 2012 r.

Przedmiotem szczególnej uwagi uczestników konferencji we Wrocławiu była także kwestia źródeł finansowania projektów związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii na Dolnym Śląsku, którą omówił Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, Maciej Zathey.

W części poświęconej dyskusji panelowej na temat możliwości rozwoju generacji małoskalowej w Polsce udział wzięli: Maciej Bando, Wiceprezes URE; Piotr Borys, Poseł do Parlamentu Europejskiego; Sławomir Najnigier, Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska; Piotr Ordyna, Turon Dystrybucja SA; Marek Wąsowski, Politechnika Wrocławska. Dyskusję moderował prof. Waldemar Skomudek z Politechniki Opolskiej.

Data publikacji : 24.06.2013

Opcje strony

do góry