Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE w regionach - Warszawa, Gdańsk, Łódź, Poznań i Szczecin

Działania Prezesa URE podejmowane dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci energetycznych były przedmiotem jednej z prezentacji wygłoszonych podczas konferencji „Bezpieczeństwo sieci Smart Grid”. Spotkanie, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, odbyło się w maju br. w Warszawie, w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Głównym celem przedsięwzięcia było promowanie tematyki informatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian w energetyce związanych z technologiami smart.

Z ramienia regulatora, w konferencji „Bezpieczeństwo sieci Smart Grid” udział wziął dr inż. Tomasz Kowalak z Centrum Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci URE. Podczas wystąpienia, adresowanego do przybyłych na spotkanie osób zainteresowanych problematyką informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, dr Kowalak przedstawił działania organizacyjne Prezesa URE oraz omówił kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego w kontekście budowy smart grid. Rozważając aspekt fizyczny, ekonomiczny i ekologiczny bezpieczeństwa sieci, zwrócił uwagę na konieczność jej postrzegania, przede wszystkim, w sposób spójny i kompletny. Ważnym zagadnieniem podjętym przez przedstawiciela URE była także ochrona prywatności odbiorców przyłączonych do sieci. W tym kontekście reprezentujący Centrum Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci URE podkreślił, że zdefiniowanie warunków tej ochrony i cyberbezpieczeństwa sieci jest istotnym elementem, przyspieszającym proces budowy smart grid, a tym samym stabilizującym bezpieczeństwo odbiorców i całego systemu.

Również w maju br. w ramach działalności informacyjno-edukacyjnej Prezesa URE, przedstawiciele Oddziałów Terenowych Urzędu Regulacji Energetyki uczestniczyli w szkoleniach organizowanych w ramach programu „Bezpieczne praktyki i środowisko 2013”, skierowanych do studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podczas warsztatów w Gdańsku, Łodzi i Poznaniu reprezentujący Północny Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku, Środkowozachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi i Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu przedstawili zagadnienia dotyczące oszczędności energii oraz odnawialnych źródeł energii. Wiele uwagi poświęcono także omówieniu czynników, wpływających na zużycie energii elektrycznej, a tym samym na ponoszone przez odbiorców opłaty.

O odnawialnych źródłach energii rozmawiano także w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie odbyła się debata poświęcona sytuacji regionu oraz mechanizmów wspierania rozwoju energetyki z OZE z udziałem przedstawiciela Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie.
W czasie obrad reprezentujący w/w Oddział Terenowy URE pracownik omówił funkcjonujące systemy wsparcia OZE i kogeneracji. Z uwagi na transgraniczny charakter debaty przedstawione zostały zarówno europejskie systemy wsparcia, jak i krajowe regulacje. Ponadto, pracownik Urzędu zaprezentował projektowane zmiany mechanizmów wsparcia OZE oraz procedury wydawania świadectw pochodzenia oraz dane ilościowe wydanych i umorzonych świadectw. Kolejne spotkanie na temat wspierania rozwoju energetyki odnawialnej w ramach współpracy transgranicznej zaplanowano na 19 czerwca 2013 r.

Data publikacji : 12.06.2013
Data modyfikacji : 14.06.2013

Opcje strony

do góry