Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5326,Obnizki-cen-pradu-dla-13-milionow-gospodarstw-domowych.html
19.06.2024, 23:02

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obniżki cen prądu dla 13 milionów gospodarstw domowych

11 czerwca Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii przedsiębiorstwom Enea SA, Energa - Obrót SA i PGE Obrót SA. Taryfa przedsiębiorstwa Tauron Sprzedaż została zatwierdzona 5 czerwca br. Wszystkie zatwierdzone taryfy zakładają obniżenie ceny energii elektrycznej dla odbiorców z grup G, tj. gospodarstw domowych od ok. 3,9 do 4,6%.

Tym samym Prezes URE zakończył proces taryfowania cen energii elektrycznej dla tych odbiorców, który trwał od 20 maja br. Postępowaniem objętych było czterech tzw. sprzedawców z urzędu sprzedających energię elektryczną do blisko 13 milionów gospodarstw domowych.

Sprzedawcy uznali argumentację Prezesa URE, że istnieją przesłanki do obniżenia cen. Jest to bez wątpliwości ilustracja ich prorynkowego podejścia i dbałości o klienta - zaznacza Maciej Bando, wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Powodem obniżek są zmiany sytuacji na rynku energii, w szczególności obniżenie ceny zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz spadające ceny zakupu tzw. zielonych certyfikatów.

Średnie zmiany cen energii w drugim półroczu 2013 r. (wielkości średnie)

Sprzedawca z urzędu Zmiana ceny energii elektrycznej w gospodarstwach domowych u sprzedawców z urzędu Łączna zmiana  na rachunku za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych
% %
ENEA SA. - 4,29 -2,4
ENERGA - Obrót S.A. - 3,89 -2,0
Tauron Sprzedaż - 4,55 -2,6
PGE Obrót S.A. - 4,21 -2,3
średnio - 4,25 -2,3

Kwotowy spadek płatności dla odbiorców grupy taryfowej G11(netto - bez podatku VAT)

Sprzedawca z urzędu średnie roczne zużycie 1500 kWh  średnie roczne zużycie 3000 kWh
zł/m-c zł/m-c
ENEA SA. 1,53 3,05
ENERGA - Obrót S.A. 1,38 2,75
Tauron Sprzedaż 1,61 3,22
PGE Obrót S.A. 1,49 2,97

***

Taryfy na sprzedaż energii wchodzą w życie 1 lipca i będą obowiązywały do końca 2013 roku

Taryfy na dystrybucję energii zostały zatwierdzone przez Prezesa URE w grudniu 2012 roku i obowiązują do końca 2013 roku.
 

Data publikacji : 11.06.2013
Data modyfikacji : 11.06.2013

Opcje strony