Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odejście od prognoz rachunków główną zaletą liczników inteligentnych

Aż 82 proc. Polaków wskazało, że płacenie za realne zużycie prądu jest ważniejsze od niezmienności wysokości rachunku za energię elektryczną i jest to jednocześnie główna zaleta liczników zdalnego odczytu - wynika z badań opinii społecznej na temat liczników inteligentnych, przeprowadzonych w końcu ub. r. przez Instytut Badawczy GfK Polonia na zlecenie branży energetycznej.

Płatności za bieżące zużycie dają możliwość lepszego planowania budżetów domowych, ale oferują również poczucie wpływu na kształtowanie relacji z dostawcami energii elektrycznej, a to niezwykle ważny aspekt współpracy dla obu stron - zauważa GfK Polonia. Należy tu zauważyć, iż świadomość Polaków w zakresie inteligentnych liczników jest niewielka - respondenci otrzymali obszerne informacje od ankieterów i na tej podstawie wskazali najważniejsze dla nich cechy systemu.

Badania wskazują, iż dla Polaków najważniejsze elementy relacji z dostawcami energii elektrycznej koncentrują się wokół kosztów i aspektów ekonomicznych - 66 proc. respondentów wskazuje ten obszar jako najważniejszy. Pozostałe elementy, takie jak: komfort, bezpieczeństwo i ekologia schodzą na dalszy plan.  Ankietowani deklarują także skłonność do zmiany swoich przyzwyczajeń w korzystaniu z energochłonnych urządzeń i przeniesienia ich użytkowania poza godziny szczytu (nawet 65 proc. badanych). Liczniki inteligentne będą wspierać proces zmiany przyzwyczajeń w konsumpcji energii, gdyż zmiany w sposobie korzystania z energii klienci będą mogli zauważyć w wysokości rachunków.

- Przepływ informacji będzie służyć klientom do zracjonalizowania swoich działań i obniżania rachunków za energię. Inteligentny licznik da nam możliwość automatycznego sterowania urządzeniami, takimi jak pralka, którą będzie można zaprogramować do pracy wtedy, kiedy energia jest najtańsza. - podkreśla Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Obok jaśniejszej relacji ze sprzedawcą energii, ankietowani zwracają także uwagę, iż zdalny sposób odczytywania licznika oznacza większą wygodę (dla 36 proc. badanych brak wizyt inkasenta to zaleta nowych liczników) oraz lepszą kontrolę zużycia energii elektrycznej. 14 proc. badanych podkreśla techniczne korzyści z montażu urządzeń - przede wszystkim szybciej wykrywane awarie i większa stabilność zasilania, co jest szczególnie istotne na terenach wiejskich.

Blisko 25 proc. ankietowanych nie przypisuje żadnych wad procesowi wymiany liczników na inteligentne. O nagłaśniane w mediach bezpieczeństwo gromadzonych informacji obawia się jedynie ok. 11 proc. badanych.  Istotniejszy może być aspekt społeczny, związany z automatyzacją odczytu - 22 procent respondentów jako wadę postrzega, iż zniknie zawód inkasenta.

Polaków zapytano także o poparcie dla inicjatyw energooszczędnych i proekologicznych. Można zauważyć, że duża akceptacja społeczna dla rozwiązań energooszczędnych nie przekłada się na realne działania i zakupy. Aż 76 proc. badanych uważa, iż warto kupować oświetlenie energooszczędne i jednocześnie tylko 28 proc. badanych stosuje tego rodzaju produkty  w swoich domach. Analogicznie, aż 66 proc. Polaków jest skłonnych zapłacić więcej za sprzęt RTV/AGD zużywający mniej energii elektrycznej, ale tylko 26 proc. badanych ma takie urządzenia w swoich domach.

Więcej o inteligentnych sieciach energetycznych i Warsztatach Rynku Energii na stronie www.ise.ure.gov.pl.

Badania opinii publicznej przeprowadził Instytut Badawczy GfK Polonia na reprezentatywnej próbie społecznej N=1000, na zlecenie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej we współpracy z Warsztatami Rynku Energii w listopadzie i grudniu 2012 r. na reprezentatywnej grupie Polaków metodą wywiadu bezpośredniego.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) jest stowarzyszeniem branżowym operatorów systemów dystrybucyjnych i przesyłowego. Prowadzi m.in. działania na rzecz podniesienia jakości usług energetycznych oraz rozwoju techniki i technologii w polskiej branży energetycznej.

Warsztaty Rynku Energii (WRE) powstały z inicjatywy Prezesów Urzędu Regulacji Energetyki i Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Celem warsztatów jest skuteczne wprowadzenie na rynek energii nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających transparentność oraz stabilność przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Uczestnikami  Warsztatów Rynku Energii  są firmy operatorzy systemu dystrybucyjnego, przedstawiciele sprzedawców energii elektrycznej i instytucji związanych z rynkiem energii elektrycznej w Polsce.

Data publikacji : 13.05.2013

Opcje strony

do góry