Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie (EVUE). Raport Końcowy z realizacji projektu

Zakończył się trwający trzy lata projekt Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie (EVUE), realizowany w ramach Programu URBACT II. W prace na rzecz wypracowania zrównoważonych strategii nastawionych na promowanie i użytkowanie pojazdów elektrycznych oraz propozycji działań wspierających rozwój e-mobilności zaangażowani byli przedstawiciele Południowego Oddziału Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, jakie wskazano w opublikowanej w 2011 r. Białej Księdze pod nazwą Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i oszczędnego zasobowo systemu transportu, kraje członkowskie UE zobowiązane są do zmniejszenia o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r. i całkowitego wyeliminowania takich pojazdów z ruchu miejskiego do 2050 roku. Realizacja tych celów spowoduje znaczny spadek emisji gazów cieplarnianych, lokalnego zanieczyszczenia powietrza i natężenia hałasu, co z kolei pozwoli na wprowadzenie wyższych standardów środowiskowych dla miast.

W projekcie Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie wzięło udział w sumie 9 miast - partnerów projektu: Londyn, Suceava, Oslo, Madryt, Beja, Lizbona, Frankfurt, Sztokholm i od lipca 2010 r. również Katowice. Każde z nich stworzyło Lokalną Grupę Wsparcia URBACT, składającą się z przedstawicieli przemysłu, nauki i administracji. Katowice zaprosiły do współpracy m.in. Prezesa URE, który był reprezentowany przez przedstawicieli Południowego Oddział Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach.

Zasadniczym rezultatem projektu jest Raport Końcowy opracowany wspólnie przez wszystkich partnerów. Dokument składa się z czterech części, odnoszących się do kwestii najbardziej istotnych dla realizacji założeń EVUE takich jak: modele biznesowe, zamówienia, infrastruktura i świadomość.

Autorzy Raportu podkreślają m.in., że wprowadzenie pojazdów elektrycznych z korzyścią dla środowiska i gospodarki jest możliwe tylko w sytuacji wypracowania nowych modeli współpracy pomiędzy miastami i zainteresowanymi stronami: producentami, dostawcami infrastruktury i przedsiębiorstwami energetycznymi.

Zapraszamy do lektury Raportu.

Data publikacji : 07.05.2013

Opcje strony

do góry