Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za I kwartał 2013 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 11/2013

W dniu 12 kwietnia 2013 r. Prezes URE ogłosił średnią kwartalną cenę energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za I kwartał 2013 r.

Średnia cena wyniosła 195,52 zł/MWh.

Data publikacji : 12.04.2013

Opcje strony

do góry