Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5182,Prezes-URE-laureatem-Platynowej-Anteny.html
24.04.2024, 08:51

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE laureatem Platynowej Anteny

Tegorocznym laureatem nagrody specjalnej przyznawanej przez Przewodniczącego Kapituły Złotych i Kryształowych Anten Świata Telekomunikacji i Mediów za działalność budującą mosty pomiędzy światem energetyki a światem telekomunikacyjnym został Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Marek Woszczyk. Statuetkę Platynowej Anteny Prezes URE odebrał podczas Wielkiej Gali w ramach XIII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, które odbyło się w dniach 27-28 marca br. w Warszawie.

 • foto: MMC POLSKA
  foto: MMC POLSKA
 •  
 • foto: MMC POLSKA
  foto: MMC POLSKA
 •  
 • foto: MMC POLSKA
  foto: MMC POLSKA
 •  
 

Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów to jedno z kluczowych przedsięwzięć w kalendarzu wydarzeń rynku telekomunikacyjnego i mediów w Polsce, które tworzy efektywną platformę dialogu przedstawicieli świata biznesu, administracji i nauki na temat najistotniejszych zmian zachodzących na rynku, nowych trendów i rozwiązań biznesowych.

Wśród wiodących tematów tegorocznej edycji wydarzenia, oprócz kwestii ściśle związanych z rozwojem sektora telekomunikacji i mediów, znalazły się także zagadnienia dotyczące energetyki, a zwłaszcza obszarów synergii pomiędzy firmami energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz roli telekomów we wdrożeniu nowych rozwiązań dla inteligentnego zarządzania sieciami energetycznymi.

Głównym przedmiotem dyskusji podczas sesji poświęconej energetyce, drugiego dnia Sympozjum, była możliwość współdziałania branż: telekomunikacyjnej i energetycznej. Na pytanie: Czy firmy telekomunikacyjne zaczną zarabiać na energii? odpowiadali: Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Lidia Kozłowska, Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; Wojciech Pomykała, Prezes Zarządu, Exatel; Tomasz Zadroga, Członek Zarządu, Polkomtel; Magdalena Wasiluk-Hassa, Executive Business Development Manager-Energy, T-mobile; Krzysztof Kozłowski, Dyrektor Orange Labs Poland. Moderatorem dyskusji był dr Mariusz Swora z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaproszeni do rozmowy goście podjęli próbę wskazania obszarów, w jakich należy poszukiwać synergii pomiędzy telekomunikacją i energetyką. Tym samym podkreślili potrzebę współpracy obu tych sektorów ze względu na wzajemne korzyści, które są wynikiem realizacji zintegrowanych działań. W tym kontekście Prezes URE zwrócił uwagę na możliwość współdzielenia przez firmy telekomunikacyjne i energetyczne kosztów związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury, ponoszonych ze względu na konieczność rozwoju sieci. Zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia mechanizmów promujących tego typu zachowania wśród podmiotów regulowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  Niemniej jednak regulator zaznaczył, że obecne otoczenie prawne umożliwia firmom realizowanie wspólnych inwestycji w infrastrukturę twardą, które są konieczne dla rozwoju rynku zarówno telekomunikacyjnego jak i energetycznego.

Dzisiejszy system regulacyjny stwarza pole możliwych synergii, a podejmowanie współpracy w zakresie modernizacji sieci z korzyścią dla obu stron nie wymaga odrębnych przepisów, tylko chęci współdziałania - stwierdził Prezes URE.

Jednocześnie podkreślił, że wprowadzenie nowych przepisów w warstwie inteligentnego opomiarowania umożliwi rozwój mikroinstalacji w oparciu o aktywnego odbiorcę indywidualnego, zwiększając tym samym konkurencję na rynku, co pozwoli na tworzenie nowych relacji w biznesie.

Ponadto, omawiając możliwe obszary współpracy sektora telekomunikacyjnego i energetycznego paneliści podkreślili kluczową rolę klienta w procesie tworzenia zintegrowanych usług, twierdząc, że powodzenie wspólnie wypracowanych rozwiązań zależy od poziomu świadomości konsumentów na temat możliwości oferowanych przez rynek.

Data publikacji : 29.03.2013
Data modyfikacji : 03.04.2013

Opcje strony