Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5172,Prezes-URE-zatwierdzil-procedure-alokacji-zdolnosci-przesylowych-na-polaczeniu-z.html
21.06.2024, 13:46

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził procedurę alokacji zdolności przesyłowych na połączeniu z Niemcami w punkcie wejścia Lasów

Procedura, opracowana wspólnie przez polskiego operatora systemu przesyłowego OGP Gaz-System S.A. i operatora niemieckiego ONTRAS - VNG Gastransport GmbH, dotyczy alokacji 173 940 kWh/h przepustowości na okres od 1 stycznia do 1 października 2014 r.

Zgodnie z przepisami Załącznika I do Rozporządzenia 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego, przed wdrożeniem procedur alokacji i zarządzania ograniczeniami, OSP konsultują je z użytkownikami sieci oraz uzgadniają je z organem regulacyjnym. W związku z powyższym, działając na wniosek operatora, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy dokumentu, Prezes URE wydał w dniu 1 marca 2013 r., decyzję uznającą Regulamin Gaz-System S.A. dotyczący przeprowadzenia aukcji produktu powiązanego w międzysystemowym punkcie Lasówza uzgodniony.

Procedura została przygotowana w ramach projektu pilotażowego oferowania produktu powiązanego – przepustowości w Międzysystemowym Punkcie Lasów. Projekt jest częścią regionalnych inicjatyw regulatorów i operatorów systemów przesyłowych na rzecz wdrożenia kodeksu sieci dotyczącego procedury alokacji zdolności przesyłowych. Kodeks ten jest obecnie w ostatniej fazie uzgodnień, a po jego zatwierdzeniu stanie się obowiązujący w całej UE.

W czerwcu 2013 r. operatorzy wspólnie przedstawią oferowaną przepustowość powiązaną w punkcie Lasów dla poszczególnych kwartałów, za pośrednictwem platformy handlu zdolnościamiPRISMA z siedzibą w Lipsku (Niemcy).

Szczegółowe informacje odnośnie projektu i możliwości udziału w alokacji są dostępne na stronach internetowych operatorów OGP Gaz-System S.A. i ONTRAS-VNG Gastransport GmbH.

Data publikacji : 25.03.2013

Opcje strony