Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Korekta roczna kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2012 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla wytwórców i innych podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych, o szczegółowym zakresie i sposobie przekazywania informacji i danych, niezbędnych do obliczenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2012 rok.

Prezes URE do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, informuje wytwórców i inne podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych, o szczegółowym zakresie i sposobie przekazania informacji i danych, niezbędnych do obliczenia korekt kosztów osieroconych oraz korekt kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w elektrowniach i elektrociepłowniach po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktów długoterminowych (KDT).

Data publikacji : 21.03.2013

Opcje strony

do góry