Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O jednolitym rynku energii podczas seminarium eksperckiego w Kancelarii Prezydenta RP

„Infrastruktura dla europejskiego rynku energetycznego - interkonektory, LNG, przesył, dystrybucja, magazynowanie, sieci i giełda” - pod takim hasłem, 7 marca br., odbyło się seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP, w którym uczestniczył m.in. Prezes URE, Marek Woszczyk. Gospodarzem spotkania był Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a gościem specjalnym - Jarosław Niewierowicz, Minister Energetyki Republiki Litewskiej.

Jednym z istotnych założeń seminarium była kontynuacja dyskusji podjętej po zorganizowanym 12 grudnia 2012 r. Forum Debaty Publicznej „Nowe źródła energii - jaka energia dla Polski?” z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Zaproszeni do rozmowy przedstawiciele instytucji rządowych, spółek, inwestorów oraz think-tanków podjęli próbę określenia wyzwań stojących przed Polską w związku z wdrożeniem III pakietu energetycznego w kontekście budowy jednolitego rynku energii do 2014 r. Ważne miejsce w dyskusji zajęły kwestie dotyczące wypracowania rozwiązań prawno-regulacyjnych oraz realizacji projektów rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej sektora gazowego i elektroenergetycznego w zakresie połączeń transgranicznych.

Podczas wystąpienia pt. „Regulacje UE a budowa jednolitego rynku energii” Prezes URE, Marek Woszczyk, wskazał m.in. dwa - kluczowe ze względu na harmonizację zasad i ujednolicanie rynku - obszary działań. Zaliczył do nich proces legislacyjny polegający na zatwierdzeniu kodeksów sieciowych oraz integrację regionalną ościennych rynków energii elektrycznej i gazu, którą uznał za szczególnie istotną w związku z oddolnym charakterem inicjatyw regionalnych. Ponadto, regulator omówił źródła finansowania rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej w podziale na wewnętrzne i zewnętrzne, wśród których wymienił m.in. opłaty przyłączeniowe i środki pomocowe Unii Europejskiej.

Wystąpienia otwierające seminarium, oprócz Prezesa URE, wygłosili również: Aleksander Zawisza, Doradca Ministra Środowiska; Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA oraz Piotr Bujalski, Dyrektor Gaz-System SA.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Krzysztof Król, Doradca Prezydenta RP; Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki; Andrzej Czerwiński, Przewodniczący sejmowej podkomisji ds. energetyki; Marek Ziółkowski, Przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej; Krzysztof Żmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej; Jan Popczyk, Profesor Politechniki Śląskiej.

Data publikacji : 12.03.2013

Opcje strony

do góry