Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5129,URE-rozwija-wspolprace-z-Zachodniopomorskim-Uniwersytetem-Technologicznym-w-Szcz.html
2022-08-19, 00:51

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE rozwija współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie

Już po raz drugi Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podpisał umowę o współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie (ZUT) w zakresie działalności edukacyjno - informacyjnej. W ramach współpracy pracownicy URE przeprowadzą wykłady i szkolenia dla kadry dydaktycznej i studentów uczelni.

Zasadniczym celem inicjatywy realizowanej wspólnie przez Urząd Regulacji Energetyki oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jest przekazywanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych uczestnikom spotkań organizowanych w ramach współpracy.

Zakres tematyczny spotkań prowadzonych z ramienia Prezesa URE przez przedstawicieli Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Szczecinie, obejmie m.in. zagadnienia związane z kalkulacją cen i opłat za energię, wspieraniem odnawialnych źródeł energii, efektywnością energetyczną czy społeczną odpowiedzialnością biznesu.
Natomiast pracownicy Katedry Ekonomiki Menedżerskiej i Rachunkowości Wydziału Ekonomicznego ZUT omówią kwestie dotyczące rachunkowości, analizy i sprawozdawczości finansowej, a także audytu i kontroli zarządczej.

Umowa została podpisana na okres 2 lat, a zobowiązania z niej wynikające realizowane będą w formie bezkosztowej.

Data publikacji : 22.02.2013

Opcje strony