Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

V Forum Gospodarcze TIME na rzecz promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz integracji infrastruktury sieciowej energetyki i telekomunikacji

Prezes URE, Marek Woszczyk, objął Patronatem Honorowym V edycję Forum Gospodarczego TIME, organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), które odbędzie się 25 lutego 2013 r. w hotelu Hilton w Warszawie.

Transformacja techniczna energetyki i budowa gospodarki niskoemisyjnej jest wspólnym zadaniem inwestycyjnym branży energetycznej i telekomunikacyjnej, które może dać bardzo silny impuls pobudzający koniunkturę gospodarczą i przyrost ok. 50-60 tysięcy nowych miejsc pracy, a także przyczynić się do budowy specjalizacji przemysłowej polskiego przemysłu ICT-podkreślają organizatorzy spotkania.

Celem V edycji Forum jest wypracowanie polskiej specjalności produktowo-usługowej, polegającej na koncentracji zakładów produkujących na rzecz energetyki rozproszonej i inteligentnej (smart grid) oraz przedstawienie potencjału rozwojowego tkwiącego w uczestnictwie we wspólnych projektach badawczo-wdrożeniowych, a także umożliwienie wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań na miarę potrzeb regionalnej społeczności. 

Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie związane z rozwojem telekomunikacji i energetyki połączonych synergią inwestycji w infrastrukturę sieci inteligentnych (Smart Grids) i NGN, tworzeniem usług M2M, budową modeli biznesowych dla energetyki obywatelskiej i wieloma innymi zadaniami wynikającymi ze strategii energetycznej. 

Przedmiotem dyskusji będą również tematy dotyczące korzyści wynikających ze zintegrowanego rozwoju infrastruktury sieciowej energetyki i telekomunikacji, koncepcji usług „multi-play” czy racjonalizacji kosztów mikroinstalacji energetycznych.

W ramach Forum przedstawiony zostanie dorobek Warsztatów Rynku Energii - inicjatywy Prezesów: Urzędu Regulacji Energetyki i Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., która stanowi roboczą platformę gromadzenia i wymiany wiedzy związanej z budową inteligentnych sieci energetycznych.

Po zakończeniu Forum, o godzinie 20.00 odbędzie się Wielka Gala 20 - lecia KIGEiT,podczas której kolejny raz zostanie wręczona statuetka Złoty Spychacz. To prestiżowe wyróżnienie otrzyma osoba, która swą postawą i pracą, w sposób wyjątkowy przyczyniła się do rozwoju rynku medialnego, energetycznego i elektronicznego w Polsce.

Forum Gospodarcze TIME skierowane jest do najwyższej kadry zarządzającej firm z branży telekomunikacyjnej, energetycznej i elektronicznej oraz do środowiska naukowego, a także do przedstawicieli władzy wykonawczej, ustawodawczej i samorządowej.

Udział w Forum jest bezpłatny, jedynym warunkiem uczestnictwa jest dokonanie uprzedniej rejestracji na stronie internetowej: www.fgtime.org.pl/uczestnictwo

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia są dostępne na stronie: www.fgtime.org.pl

Data publikacji : 21.01.2013

Opcje strony

do góry