Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5073,Srednia-kwartalna-cena-energii-elektrycznej-sprzedanej-na-zasadach-innych-niz-wy.html
2022-08-18, 11:14

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za IV kwartał 2012 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2013

W dniu 14 stycznia 2013 r. Prezes URE ogłosił średnią kwartalną cenę energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za IV kwartał 2012 r.

Średnia cena wyniosła 202,12 zł/MWh.

Data publikacji : 14.01.2013

Opcje strony