Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5070,Regulator-wzywa-przedsiebiorstwa-cieplownicze-wytwarzajace-cieplo-z-gazu-ziemneg.html
2020-07-08, 02:48

Strona znajduje się w archiwum.

Regulator wzywa przedsiębiorstwa ciepłownicze wytwarzające ciepło z gazu ziemnego do obniżenia taryf

Z początkiem stycznia 2013 r. weszła w życie nowa taryfa gazowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), w której ceny gazu zostały obniżone. W związku z obniżką kosztów paliwa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wezwał przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła z gazu ziemnego do zmiany taryfy dla ciepła.

Taryfa gazowa PGNiG została obniżona, dlaczego zatem nie miałyby spaść również ceny ciepła systemowego produkowanego z tego surowca. Kiedy w ostatnich latach ceny gazu regularnie rosły, spółki ciepłownicze występowały o podwyżki swoich taryf, więc tym razem sytuacja powinna być symetryczna – podkreśla Marek Woszczyk, szef URE.

Wezwania zostały wysłane do blisko 150 przedsiębiorstw. Każdy wniosek zostanie poddany indywidualnej ocenie uwzględniającej wszystkie istotne okoliczności mające wpływ na cenę ciepła.

Zmiany cen ciepła nie zawsze bezpośrednio i natychmiastowo odzwierciedlane są przez zmiany opłat ponoszonych przez lokatorów w budynkach wielolokalowych, które to opłaty są wnoszone zaliczkowo. Zaliczki te ustalane są przez właściciela lub zarządzającego budynkiem, co powoduje, że obniżka dla odbiorcy (Spółdzielni Mieszkaniowej, Wspólnoty Mieszkaniowej czy Administracji Domów Komunalnych) może zostać uwzględniona w zaliczkowych opłatach lokatorów dopiero w przyszłych okresach .

Data publikacji : 10.01.2013

Opcje strony