Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5058,Biuletyn-URE-nr-42012-juz-dostepny.html
2022-08-19, 01:52

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Biuletyn URE nr 4/2012 już dostępny

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim w 2012 r. numerem Biuletynu URE, w którym znajdą Państwo m.in.: artykuł podsumowujący piętnastolecie wejścia w życie ustawy - Prawo energetyczne pod kątem liberalizacji i regulacji rynku paliw i energii, aspekty zmiany sprzedawcy energii elektrycznej - z obszerną dawką codziennych, życiowych problemów, z jakimi spotykają się odbiorcy przy lub po zmianie sprzedawcy energii oraz możliwościami rozwiązania typowych problemów, tekst jednolity ustawy - Prawo energetyczne, tekst jednolity ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, a także ważne dla sektora Informacje Prezesa URE.

Data publikacji : 02.01.2013
Data modyfikacji : 03.01.2013

Opcje strony