Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedstawiciele URE na konferencji „Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej”

Prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i rozwiązywanie sporów z zakresu energetyki to główne kwestie poruszane przez przedstawicieli Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach podczas konferencji naukowej „Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej”, która odbyła się 10 grudnia br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

W panelu pod nazwą „Konsument na rynku energii elektrycznej - uwolnienie rynku a obecne praktyki” reprezentujący Urząd: Jolanta Skargo oraz Radosław Walaszczyk z Południowego Oddziału Terenowego URE w Katowicach omówili zagadnienia związane ze zmianą sprzedawcy. Podczas wystąpienia wskazano poszczególne etapy zawierania nowej  umowy, zwracając uwagę na elementy, które wymagają szczególnej uwagi ze strony odbiorcy energii, takie jak: składniki opłat zawarte w ofercie, sposób rozliczania, okres obowiązywania umowy czy warunki wypowiedzenia. Ponadto, zaprezentowano dane dotyczące liczby zmian sprzedawców, zebrane na podstawie informacji przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dotyczących informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi.

Kolejnym tematem podjętym przez pracowników OT URE w Katowicach było rozwiązywanie sporów z zakresu energetyki. W tym kontekście omówiono zagadnienie właściwości rzeczowej w ramach kompetencji Prezesa URE, zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne. Wyjaśniono również kwestię związaną z obowiązkiem zawarcia określonych umów, który spoczywa na przedsiębiorstwach energetycznych. Wiele uwagi w wystąpieniu poświęcono prezentacji przykładów spraw wykraczających poza kompetencje regulatora rynku energii oraz przedstawieniu przebiegu postępowania ze wskazaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Podczas swojej prelekcji  przedstawiciele Urzędu przypominali, że zmiana sprzedawcy, która ma charakter dobrowolny, jest prawem odbiorcy, nie zaś jego obowiązkiem.

Organizatorami konferencji „Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej” byli: Katedra Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w porozumieniu z Centrum Badawczym Społecznego Dialogu Pracy oraz Towarzystwo Obrotu Energią.

Spotkanie miało na celu omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem konsumenta na dynamicznie rozwijającym się rynku energii elektrycznej.

Data publikacji : 24.12.2012
Data modyfikacji : 20.12.2012

Opcje strony

do góry