Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5039,Studia-podyplomowe-pod-Honorowym-Patronatem-Prezesa-URE-rozpoczete.html
2022-08-08, 03:00

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Studia podyplomowe pod Honorowym Patronatem Prezesa URE rozpoczęte

8 grudnia br. odbyła się inauguracja studiów podyplomowych Prawo i Procedury Administracyjne w Energetyce, organizowanych przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Honorowy Patronat nad pierwszą edycją przedsięwzięcia objął Prezes URE, Marek Woszczyk.

Studia skierowane są do pracowników spółek sektora elektroenergetycznego, ciepłownictwa i gazownictwa, a także do absolwentów uczelni, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z branżą energetyczną.

Głównym celem przedsięwzięcia jest przekazanie uczestnikom studiów wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania obowiązków zawodowych zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych ze strony Regulatora.

Plan studiów składa się z trzech modułów, podczas których przeprowadzone zostaną wykłady w przedmiocie szczegółowych regulacji prawnych dotyczących działań administracji oddziałujących na funkcjonowanie przedsiębiorstw branży energetycznej oraz zajęcia warsztatowe.

Studia, rozłożone na dwa semestry, obejmą w sumie 150 godzin wykładów i ćwiczeń. 

Wszystkim uczestnikom studiów podyplomowych Prawo i Procedury Administracyjne w Energetyce Prezes URE życzy powodzenia w pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu praktycznych umiejętności, które pozwolą wypełniać powierzone obowiązki zawodowe w oparciu o ścisłe przestrzeganie prawa i działanie zgodnie z przyjętymi regulacjami.

Data publikacji : 11.12.2012

Opcje strony