Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE na konferencji poświęconej efektywności energetycznej

27 listopada br. w Warszawie odbyła się konferencja pod Honorowym Patronatem Ministra Gospodarki zatytułowana "Efektywność energetyczna jako narzędzie dla realizacji celów klimatycznych”. Uczestnikiem IV sesji spotkania pod nazwą „Narzędzia służące poprawie efektywności energetycznej” był Prezes URE, Marek Woszczyk.

W sesji, moderowanej przez Henryka Majchrzaka, Przewodniczącego Polskiego Komitetu Rady Energetycznej (PK ŚRE), wzięli również udział: Wojciech Lubczyński, PSE Operator i Arkadiusz Węglarz, Dyrektor ds.  Zrównoważonego Rozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

W ocenie zarówno mojej jak i stale powiększającego się grona ekspertów, smart grid jest optymalnym sposobem na połączenie trzech elementów, takich jak: efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne oraz promowanie konkurencji, które w całości wpisują się w paradygmat nowoczesnej polityki energetycznej- zaznaczył na wstępie Prezes URE. W swojej prezentacji pt. „Smart grid jako narzędzie stymulowania efektywności energetycznej” przedstawił system inteligentnych sieci jako sprzężenie mediów energetycznych z usługami spoza sektora. Wiele miejsca w swoim wystąpieniu poświęcił zmianom, jakie spowoduje wdrożenie systemu inteligentnych sieci w aspekcie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym, wskazując m.in. na ograniczenie ryzyka black’outu, wzrost konkurencyjności rynku energii poprzez upodmiotowienie odbiorcy czy efektywne wykorzystanie energii w całym łańcuchu dostawy i konsumpcji. Na zakończenie określił warunki skutecznego wdrożenia smart grid z perspektywy Urzędu Regulacji Energetyki, podkreślając konieczność rozładowania obaw społecznych poprzez podejmowanie skutecznych działań edukacyjnych. Im wyższa świadomość konsumentów na temat  możliwości oferowanych przez system inteligentnych sieci, tym większe korzyści wdrożenie smart grid przyniesie odbiorcom - podsumował Prezes URE.

Podczas IV sesji konferencji Pan Wojciech Lubczyński szczegółowo zaprezentował wpływ systemu inteligentnych sieci na efektywność energetyczną oraz omówił sposoby zaangażowania Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w budowę samrt grid w Polsce, a także wskazał wspólne inicjatywy podejmowane na rzecz wdrożenia systemu takie jak: Zespół Doradczy ds. związanych z wprowadzeniem inteligentnej siecielektroenergetycznej w Polsce, powołany przez Ministra Gospodarki 06. 12. 2010 r. oraz Warsztaty Rynku Energii, realizowane z inicjatywy URE oraz PSE Operator SA.

Z kolei Pan Arkadiusz Węglarz omówił podstawowe zasady systemu Białych Certyfikatów w Polsce, wskazując m.in. zasadę wykazu, wymierności, trwałości, audytu, przetargu, „ω”. W swojej prezentacji przedstawił również kategorie przedsięwzięć oraz uczestników systemu.

Organizatorem konferencji był Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej - Word Energy Council, którego celem jest wspieranie rozwoju i pokojowego wykorzystania zasobów energetycznych z największym pożytkiem dla krajów członkowskich i w skali globalnej.

Data publikacji : 28.11.2012

Opcje strony

do góry