Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE kontynuuje prace na rzecz przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury

W ramach realizacji postanowień Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury Urząd Regulacji Energetyki włączył się w prace zespołów roboczych, powołanych do współdziałania na rzecz ograniczenia kradzieży i dewastacji infrastruktury: Zespołu ds. legislacji oraz Zespołu dobrych praktyk. Członkiem zespołów reprezentującym Urząd jest pan Michał Konieczko z Departamentu Taryf URE.

W związku z działaniami, podejmowanymi przez sygnatariuszy Memorandum, w dniu 12 listopada br. w Warszawie odbyło się spotkanie pod nazwą Przeciwdziałanie kradzieżom metali, w którym udział wziął Prezes URE, Marek Woszczyk. Celem w/w spotkania była prezentacja szczegółowych danych dotyczących skali zjawiska kradzieży surowca oraz strat, jakie powoduje dla przedsiębiorców i dystrybutorów, zmuszonych do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z koniecznością przywrócenia funkcjonalności technicznej urządzeń i instalacji.

W wydarzeniu uczestniczyli również: David Ransom, dyrektor Pol-PRIMETT oraz Alan Pacey, oficer British Transport Police, którzy przedstawili doświadczenia innych krajów europejskich w zakresie zwalczania kradzieży i dewastacji urządzeń infrastruktury technicznej, przewodów oraz urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych i kolejowych.

Sygnatariusze Memorandum wyrazili przekonanie, że wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi oraz współpraca z organami ścigania pozwoli w przyszłości ograniczyć w skalę zjawiska kradzieży metali, wpływając pozytywnie na wzrost bezpieczeństwa i sprawności transportu kolejowego, dostaw energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.

Data publikacji : 14.11.2012

Opcje strony

do góry