Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Indywidualne rozliczenia beneficjentów pomocy publicznej w zakresie kosztów osieroconych za 2011 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 30/2012

W nawiązaniu do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2012 r. (nr 23/2012) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2011 rok, Prezes URE przedstawił indywidualne rozliczenie każdego z wytwórców objętego programem pomocy publicznej z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej za 2011 r.

W/w rozliczenie zostało zawarte w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  z dnia 31 października 2012 r.

Data publikacji : 09.11.2012
Data modyfikacji : 09.11.2012

Opcje strony

do góry