Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za III kwartał 2012 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 26/2012

W dniu 12 października 2012 r. Prezes URE ogłosił średnią kwartalną cenę energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za III kwartał 2012 r.

Data publikacji : 12.10.2012

Opcje strony

do góry