Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE w IX Kongresie Nowego Przemysłu

W dniach 10-11 października br. w Warszawie odbyła się kolejna edycja Kongresu Nowego Przemysłu, wydarzenia organizowanego przez Grupę PTWP SA, wydawcę Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl

W ramach tegorocznego Kongresu odbyło się 11 sesji tematycznych z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu, administracji publicznej, zarządów wiodących przedsiębiorstw polskich i europejskich oraz mediów. Przedmiotem paneli dyskusyjnych były m.in. kwestie takie jak: polityka energetyczna, inteligentne sieci, gaz łupkowy, rozwój OZE oraz liberalizacja rynku gazu.

Debata otwierająca spotkanie, zatytułowana Przyszły, docelowy, pożądany - kształt sektora energetycznego w Polsce, miała na celu wskazanie tematów, które wymagają pogłębienia podczas kolejnych sesji Kongresu.

W debacie udział wzięli: Tomasz Tomczykiewicz, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki RP; Marek Woszczyk, Prezes URE; Adam Szejnfeld, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Skarbu; Paweł Szałamacha, Poseł na Sejm RP; Jacek Socha, Wiceprezes, PwC, Minister Skarbu Państwa w latach 2004 - 2005; Rafał Czyżewski, Prezes Zarządu, Energa-Operator SA; Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa Lotos SA, Przewodniczący Rady Dyrektorów CEEP; Janusz Bil, p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Enea SA; Paweł Smoleń, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; Rafał Wardziński, Prezes Zarządu, Polskie LNG SA. Debatę moderował Wojciech Kuśpik, Prezes Grupy PTWP.

We wprowadzeniu do debaty Minister Tomczykiewicz zwrócił uwagę na proces zmian zachodzących w polityce energetycznej, wskazując m.in. na tzw. trójpak energetyczny i dyrektywy realizujące Pakiet energetyczno - klimatyczny. W tym kontekście podkreślił potrzebę aktywnego włączenia się przedsiębiorców w tworzenie zapisów, które będą dostosowane do warunków gospodarczych, potrzeb i możliwości państwa oraz spójne ze strategiami największych spółek energetycznych w kraju.

Uczestnicy debaty wspólnie zastanawiali się nad tym, jakie czynniki mają decydujący wpływ na strukturę organizacyjną sektora energetycznego. Podjęli próbę wskazania istotnych elementów, które determinują pozytywne zmiany w sektorze energetycznym w Polsce i na świecie, a także odpowiedzi na pytanie o wzajemne powiązanie kwestii dotyczących kształtu sektora energetycznego i obecnych regulacji. Wiele uwagi w dyskusji poświęcono również odnawialnym źródłom energii i sprawie gazu łupkowego, który może w sposób znaczący zmienić polski miks energetyczny. Niemniej jednak podczas debaty podkreślano potrzebę przeobrażenia polskiej gospodarki w oparciu o dostępne źródła, konieczność wprowadzenia zmian jakościowych w zakresie regulacji i zarządzania oraz inwestycji w infrastrukturę. 

Podczas debaty Prezes URE, Marek Woszczyk, podkreślił, że cechą dobrej regulacji jest jej przewidywalność, transparentność i konsekwencja. Dzięki temu regulacja wspiera realizację projektów w sektorze energetycznym, choćby w zakresie energetyki rozproszonej, która stanowi szansę dla budowania inteligentnych systemów przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb odbiorców. Budowa inteligentnej sieci, która jest gwarancją bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię, korzystniejszych cen oraz realizacji polityki zrównoważonego rozwoju to najważniejszy projekt w sektorze energetycznym, którego realizacja  stanowi nie tylko o efektywności energetycznej kraju, ale również o świadomej postawie klienta, który wie ile energii i w jakim celu zużywa - stwierdził Prezes URE.

Inteligentne sieci były również jednym z kluczowych tematów kolejnej sesji podczas pierwszego dnia Kongresu, odbywającej się z udziałem Prezesa Woszczyka pt.: Smart utilities. Inteligentne sieci w polskiej energetyce. W spotkaniu udział wzięli także: Andrzej Czerwiński, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki; Rafał Czyżewski, Prezes Zarządu, Energa-Operator SA; Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu, RWE Stoen Operator Sp. z o. o.; Borys Stokalski, Prezes, Infovide-Matrix SA; Grzegorz Tomasik, Członek Zarządu, PSE Operator SA; Rafał Płatek, Local Account Manager, ABB. Moderatorem debaty był redaktor Ireneusz Chojnacki  z Miesięcznika gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl.

Uczestnicy sesji analizowali m.in. relacje kosztów i potencjalnych korzyści związanych z realizacją projektów w zakresie smart grid, a także dyskutowali nad przyszłością infrastruktury sektora energetycznego. W tym kontekście zdefiniowali smart grid jako zbiór współpracujących ze sobą elementów, których wdrożenie wymaga czasu i inwestycji.

Prezes Woszczyk podkreślił, iż z analiz przeprowadzonych przez Urząd Regulacji Energetyki wynika, że osiągnięcie korzyści z wdrożenia systemu inteligentnych sieci jest możliwe przy holistycznym podejściu do tego przedsięwzięcia i nie może ograniczać się do implementacji inteligentnych liczników, gdyż jest to jedynie element systemu.

Goście zaproszeni do debaty stwierdzili, że do realizacji projektów w zakresie smart grid potrzeba odpowiednich regulacji, które zapewnią stabilność działania, a zwłaszcza mapy drogowej rozwoju inteligentnych sieci w Polsce. Dokument ten zmniejszałby ryzyko finansowe związane z realizowaniem tego typu projektów - podkreślił Prezes URE. Na zakończenie dodał, że w realizacji działań dotyczących wdrożenia technologii smart i budowania inteligentnych sieci znaczącą rolę odegra nowa Polityka energetyczna Polski, która będzie wspierać rozwój sektora energetycznego w sposób przewidywalny i stabilny.

***

Kongres Nowego Przemysłu to wydarzenie istotne dla sektora energetycznego w Polsce.

Głównymi tematami pierwszego dnia IX Kongresu Nowego Przemysłu były: miks energii w Polsce na tle Europy, Smart utilities. Inteligentne sieci w polskiej energetyce, Inwestycje w energetyce i Rynek energii w Polsce - perspektywa klienta.

Szacuje się, że IX edycja Kongresu zgromadziła blisko 1000 uczestników.

Data publikacji : 11.10.2012
Data modyfikacji : 12.10.2012

Opcje strony

do góry