Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/4878,Przedstawiciele-URE-na-Kongresie-Kadry-Kierowniczej-Segmentu-Dystrybucji.html
14.06.2024, 00:50

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedstawiciele URE na Kongresie Kadry Kierowniczej Segmentu Dystrybucji

Maciej Bando, Wiceprezes URE i Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf wzięli udział w Kongresie organizowanym przez ENERGA-OPERATOR SA.

Maciej Bando, który uczestniczył w Kongresie w charakterze Gościa Honorowego, zabrał głos m.in. w kwestiach dotyczących zobowiązań operatorów systemów dystrybucyjnych wobec klientów. Wskazywał także na znaczenie zmian zachodzących w związku z rozwojem technologicznym i społecznym dla sektora elektroenergetycznego, w wyniku których przekształceniu ulegają obecnie istniejące relacje pomiędzy uczestnikami rynku ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów przyłączonych do sieci i OSD.

Natomiast Dyrektor Departamentu Taryf, w dyskusji panelowej wspartej prezentacją zatytułowaną „OSD kontra klient - perspektywa URE” wyróżnił poziom świadomej aktywności uczestników rynku energii elektrycznej jako czynnik decydujący o znaczeniu pojęć: odbiorca, klient, prosument. Jednocześnie zwrócił szczególną uwagę na sposób budowania i utrzymywania relacji z OSD oraz możliwe płaszczyzny konfliktów z perspektywy odbiorcy. W podsumowaniu swojego wystąpienia dyr. Kowalak przyznał, iż zmiany technologiczne wymuszają rewizję obowiązujących dotychczas kanonów poprzez złożony proces przemian w obszarze legislacji i organizacji sektora elektroenergetycznego.

***

Kongres Kadry Kierowniczej Energia-Operator to interesujące wydarzenie cykliczne, które ma na celu wymianę poglądów i doświadczeń dotyczących sektora energetycznego i skupia blisko 400 uczestników reprezentujących kadrę menedżerską OSD.

Data publikacji : 04.10.2012

Opcje strony