Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE na konferencji Baltic Smart Grid Meeting 2012

W dniach 5 - 8 września 2012 r. odbyła się druga edycja konferencji Baltic Smart Grid Meeting. Przewodnim tematem spotkania, podobnie jak w roku ubiegłym, były inteligentne sieci elektroenergetyczne.

W spotkaniu, na zaproszenie Konsorcjum Smart Power Grids Polska, uczestniczył Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf URE, który omówił Wybrane wymagania dla liczników odbiorców końcowych oraz liczników bilansujących w kontekście współpracy Infrastruktury AMI z Infrastrukturą Sieci Domowej (d. HAN) oraz potrzeb rozliczeniowych odbiorców końcowych.

Przedstawiciel URE określił wdrożenie inteligentnego opomiarowania gwarancją bezpieczeństwa energetycznego, ze względu na czynniki takie jak m.in.: starzenie się majątku, dyslokację odbiorców, wzrost wymagań ekologicznych, zagrożenia klimatyczne.

Przedstawiciel Prezesa URE, w swoim wystąpieniu, poświęcił wiele uwagi kwestiom związanym z architekturą funkcjonalną AMI (Advanced Metering Infrastructure) oraz ISD (Infrastruktura Sieci Domowej), wskazując konieczność zapewnienia komunikacji w relacji: licznik AMI - ISD. W tym kontekście omówił wymagania dla liczników ujęte w konfrontowanych ze sobą dokumentach - Stanowisku Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSDe inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku i Stanowisku Zarządu PTPiREE ds. AMI, wykazując ich zbieżność pomimo istniejącej różnicy sformułowań.

W podsumowaniu przedstawiciel urzędu podkreślił, iż układ pomiarowo - rozliczeniowy przestaje być już wyłącznie źródłem informacji dla bilingu, a musi zakładać funkcjonalność umożliwiającą realizowanie celu, dla którego wdrażany jest Smart Grid.

***

Celem konferencji Baltic Smart Grid Meeting jest stworzenie platformy wymiany myśli, poglądów, doświadczeń między przedstawicielami instytucji oraz firm, których ambicją jest wdrożenie systemu inteligentnych sieci elektroenergetycznych w Polsce.

Data publikacji : 26.09.2012

Opcje strony

do góry