Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powołano Grupę Zadaniową ds. Standardów Obsługi Klienta

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 24/2012

Prezes URE poinformował o powołaniu Grupy Zadaniowej ds. Standardów Obsługi Klienta w ramach struktur Towarzystwa Obrotu Energią (TOE).

Głównym zadaniem działalności Grupy jest opracowanie standardów obsługi odbiorców  celem stosowania ich przez sprzedawców energii elektrycznej. Podstawę do przygotowania w/w standardów ma stanowić dokument Dobrych Praktyk Sprzedawców energii elektrycznej i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, opracowany przez Urząd Regulacji Energetyki.

Wyrażając poparcie dla inicjatywy TOE, Prezes URE zachęca pozostałych uczestników rynku do zaangażowania się w proces opracowania standardów z myślą o prawach odbiorców do informacji i wysokiej jakości obsługi handlowej w kontekście wzrastającej konkurencji w sektorze energetycznym.

Data publikacji : 10.09.2012
Data modyfikacji : 10.09.2012

Opcje strony

do góry